Rusza kolejna edycja
Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017

Wałbrzyszanie mają do wydania 4 000 000 zł.
3 500 000 zł na projekty lokalne i 500 000 zł na projekty ogólnomiejskie.

Budżet partycypacyjny,
zwany również obywatelskim, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której zdecydują sami mieszkańcy Wałbrzycha.

Szukasz informacji?

Poniżej przedstawiamy listę Merytorycznych Pracowników Urzędu Miejskiego,
którzy w zakresie swoich obowiązków są do Państwa dyspozycji.

 • Biuro Organizacyjne, pl. Magistracki 1, pok. 28, 29
  Koordynuje prace dotyczące Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego.
  Joanna Stypułkowska, tel. 74 665 51 77, j.stypulkowska@um.walbrzych.pl
  Wanda Palczewska, tel. 74 665 51 69, w.palczewska@um.walbrzych.pl
 • Rzecznik Prasowy, pl. Magistracki 1, pok. 21
  Arkadiusz Grudzień, tel. 74 66 55 107, a.grudzien@um.walbrzych.pl,
 • Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, pl. Magistracki 1, pok. 21
  Andrzej Rąkowski, tel. 74 66 55 123, a.rakowski@walbrzych.eu,
 • Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6
  Biuro prowadzi rejestrację wniosków, udziela informacji ogólnych nt. WBP, wydaje wzory formularzy, w trakcie głosowania tworzy lokal, w którym można pobrać i złożyć karty do głosowania.
  Dorota Stankiewicz, tel. 74 64 88 504, d.stankiewicz@um.walbrzych.pl
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Kopernika 2, pok. 5
  Biuro weryfikuje podpisy. Biuro weryfikuje listę osób upoważnionych do głosowania.
  Magdalena Janowska, tel. 74 66 55 214, m.janowska@um.walbrzych.pl,
 • Biuro Infrastruktury i Nieruchomości, ul. Kopernika 2, pok. 114
  Biuro weryfikuje mienie gminy
  Aleksandra Winiarska, tel. 74 66 55 233, a.winiarska@um.walbrzych.pl,
 • Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, ul. Kopernika 2, pok. 206, 207
  Biuro weryfikuje miejsce realizacji zadań w przestrzeni miejskiej
  Robert Szymala, tel. 74 66 55 246, r.szymala@um.walbrzych.pl
  Anna Grzonkowska, tel. 74 66 55 349, a.grzonkowska@um.walbrzych.pl
 • Biuro Informatyki, ul. Kopernika 2, pok. 1a
  Biuro odpowiada za prawidłowy i bezpieczny system głosowania internetowego.
  Piotr Müller, tel. 74 66 55 286 , p.muller@um.walbrzych.pl
 • Biuro Inwestycji, ul. Kopernika 2, pok. 203
  Biuro odpowiada za prawidłowość kosztów realizacji zadania. Biuro udziela informacji w sprawie składowych projektów inwestycyjnych.
  Karol Grzondziel, tel. 74 66 55 302, k.grzondziel@um.walbrzych.pl
 • Biuro Edukacji i Wychowania, ul. Kopernika 2, pok. 312
  Biuro odpowiada za organizację spotkań z Dyrektorami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
  Andrzej Mielczarek, tel. 74 66 55 310, a.mielczarek@um.walbrzych.pl
 • Biuro Ochrony Środowiska, ul. Matejki 2
  Biuro weryfikuje miejsca realizacji zadań
  Wiesław Sójka, tel. 74 64 88 543, w.sojka@um.walbrzych.pl
 • Biuro Geodezji i Kartografii i Katastru Nieruchomości, ul. Matejki 2
  Biuro weryfikuje miejsca realizacji zadań
  Jerzy Kaliciński, tel. 74 64 88 541, j.kalicinskik@um.walbrzych.pl,
 • Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej, ul. Kopernika 2
  Biuro weryfikuje miejsca realizacji zadań
  Lech Walusiak, tel. 74 66 55 255, l.walusiak@um.walbrzych.pl,