Ogłoszenie wyników głosowania!

29 maja 2017 o godzinie 17:00 w sali 26 wałbrzyskiego Ratusza odbyło się ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie dyplomów autorom zwycięskich projektów Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017.

Poniżej podsumowanie i wyniki WBP 2017:

Wyniki WBP 2017

 

WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017

 

  • Liczba osób uprawnionych do głosowania: 92035
  • Ilość osób biorących udział w głosowaniu : 12 279  (13,91  % uprawnionych)
  • Suma głosów oddanych na projekty lokalne i ogólnomiejskie :  14 710
  • Liczba kart lokalnych (papierowych) prawidłowo zweryfikowanych :  7 087
  • Liczba kart ogólnomiejskich (papierowych) prawidłowo zweryfikowanych :  3 485
  • Liczba kart lokalnych wypełniona przez internet :  2 185
  • Liczba kart ogólnomiejskich wypełniona przez internet :  1 953

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Podzamcze” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 142 Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską

i Grodzką

    220 000 zł
2. 84 Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna     216 000 zł
3. 38 Budowa miejsc parkingowych na ul. Grodzkiej przy przychodni zdrowia     220 000 zł
4. 131 Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II     205 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  641 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką Teren pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką dz. nr ewid. 174/30
2. 4 Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II ul. Grodzka, ul. Kasztelańska, Deptak przy Integracyjnym żłobku samorządowym nr 2
3. 2 Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna ul. Forteczna dz. nr ewid. 240/3

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Piaskowa Góra„Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 457 „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I  

i  15-Lecia

    200 000 zł
2. 147 Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: „Integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci. młodzież oraz my”     200 000 zł
3. 46 Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część B: „Integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci. młodzież oraz my”     200 000 zł
4. 136 Budowa placu zabaw „SENIOREK” na Piaskowej Górze przy ul. Michałowskiego     175 000 zł
5. 42 Budowa placu zabaw „KOZI RYNEK” na Piaskowej Górze przy

ul. Wrocławskiej

      76 000 zł
6. 403 Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy

ul. Dunikowskiego

    156 000 zł
7. 46 Miejsca parkingowe na Piaskowej Górze przy ul. Norwida     195 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  556 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I  i  15-Lecia Okolice Mieszka I i 15- Lecia, Działka gminna nr 125/1
2. 6 Budowa placu zabaw „WIEŻOWIEC” na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego Ul. Dunikowskiego dz. nr 52/71
3. 2 Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: „Integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci. młodzież oraz my” – boisko, oświetlenie, ławki Ogródek Jordanowski ul. Dunikowskiego

 

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych  „Nowe Miasto” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 393 Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23      35 000 zł
2. 353 Przebudowa schodów przy ul. Orzeszkowej

 

   160 000 zł
3. 404 Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto

 

   160 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  195 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 3 Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto ul. Ogińskiego dz. nr 395/1
2. 1 Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 ul. Struga


Protokół z wyboru projektów lokalnych 
„Podgórze, Stary i Nowy Glinik” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 321 Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Mieroszowskiej – Glinik   140 000 zł
2. 612 Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska   140 000 zł
3. 891 „Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych – część II”   140 000 zł
4. 174 Plac rekreacyjny dla mieszkańców Podgórza   117 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  280 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 3 „Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych – część II” ul. Jagiellońska
2. 2 Klub piłkarski „Podgórze” Wałbrzych – modernizacja boiska ul. Nowy Dom

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Stary Zdrój” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 29 Montaż ledowych lamp oświetleniowych na drodze od ul. Żeromskiego do Cmentarza Komunalnego    120 000 zł
2. 152 Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13    120 000 zł
3. 244 Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej    121 000 zł
4. 145 Rewitalizacja zielonego skweru pomiędzy ulicami Oczki i Chałubińskiego w dzielnicy Stary Zdrój    120 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  241 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 3 Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej Ulice Giserska, Braci Śniadeckich, Legnicka dz. nr 137/2
2. 2 Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 ul. Chałubińskiego

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Biały Kamień” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 364 Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa    104 000 zł
2. 309 Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54      55 000 zł
3. 44 Zagospodarowanie skweru przy ul. Dąbrowskiego w dzielnicy Biały Kamień    180 000 zł
4. 188 „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej    173 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  332 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa ul. Piaskowa dz. nr 33/9
2. 2 Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 Ul Bema dz. nr 39/11
3. 4 „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej ul. Ludowa dz. nr 71/3

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Konradów” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 65 Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności      85 000 zł
2. 62 Zagospodarowanie terenu zielonego w dzielnicy Konradów na teren rekreacyjny

z możliwością uprawiania sportów zespołowych

     85 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  85 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności ul. Dąbrowszczaków i ul. Daszyńskiego

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Szczawienko, Książ” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 146 Rozbudowa placu zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Makowej    125 000 zł
2. 307 Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny    125 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  125 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 2 Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny ul. Zakole

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Śródmieście” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 154 Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego     130 000 zł
2. 6 Utwardzenie dojazdu i dojścia do posesji przy ul. Mickiewicza 13, 13a, 11b, 11a, 9a, 9, 9c     140 000 zł
3. 78 Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a     140 000 zł
4. 166 Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2     140 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  410 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 4 Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy

ul. Zajączka 2

ul. Zajączka
2. 1 Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego ul. Konopnickiej i Lewartowskiego
3. 3 Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a ul. Kościelna dz. nr 538/2, 540

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Gaj” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych

ważnych głosów

Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 192 „Aktywny Gaj” –  projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj      34 000 zł
2. 13 Wybudowanie wiaty przystankowej w dzielnicy Gaj w Wałbrzychu      35 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  34 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 „Aktywny Gaj” –  projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj ul. Królewiecka i ul. Edisona

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Sobięcin” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt
realizacji zadania
1. 317 Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy,budowa schodów do parkingu      95 000 zł
2. 150 „Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu      90 000 zł
3. 25 Montaż ledowych lamp oświetleniowych na drodze w Parku T. Kościuszki, ulica Jordana na Sobięcinie      95 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona: 185 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy,budowa schodów do parkingu ul. Kosteckiego
2. 2 „Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu ul. 1 Maja

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Poniatów” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 285 Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi       66 000 zł
2. 256 Ożywienie dawnego BUDROLU jako teren rekreacyjny dla całej rodziny – połączenie gry w piłkę nożną z placem zabaw i miejscem do grillowania       66 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  66 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi ul. Orkana do cmentarza

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Rusinowa, Kozice” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 435 Plac zabaw „FUN & FIT”       84 000 zł
2. 164 „Nasze Osiedle” –  remont chodników       84 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  84 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Plac zabaw „FUN & FIT” ul. Głuszycka

 

Protokół z wyboru projektów lokalnych „Lubiechów” „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 149 Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I       15 000 zł
2. 7 Wybudowanie wiaty przystankowej w dzielnicy Lubiechów w Wałbrzychu       15 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  15 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I ul. Wilcza

 

Protokół z wyboru projektów ogólnomiejskich „Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017″

Lp. Liczba oddanych
ważnych głosów
Nazwa zadania i jego lokalizacja Szacunkowy koszt realizacji zadania
1. 2440 Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt 500 000 zł
2. 695 Adaptacja pomieszczeń wraz z zabudową specjalistycznych urządzeń terapeutycznych – „Sala doświadczania świata- Świat odczuwany inaczej” 500 000 zł
3. 1156 „Biegi, kijki, piłki, rolki i rowery – wielofunkcyjny stadion dla wałbrzyszan” 500 000 zł
4. 1147 Pierwszy etap odnowienia Parku ze skwerem Sybiraków jako przyjazny Park dla Rodzin 500 000 zł

 

Projekty, które otrzymały najwięcej głosów i zostaną wpisane do budżetu (kwota przeznaczona:  500 000 zł)

Lp. Nr projektu Nazwa zadania i jego lokalizacja Lokalizacja
1. 1 Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Schronisko dla zwierząt ul. Łokietka 7